Overeenkomst van terbeschikkingstelling van een tablet 2020