Overeenkomst van terbeschikkingstelling van een draagbare bedrijfscomputer 2019