Model van toetredingsakte tot invoering van een gecategoriseerde winstpremie 2021