Bijlage bij de overeenkomst georganiseerd gemeenschappelijk vervoer– Praktische schikkingen