Bijlage bij de overeenkomst georganiseerd gemeenschappelijk vervoer – Praktische schikkingen 2021