Bijlage bij de overeenkomst georganiseerd gemeenschappelijk vervoer– Praktische schikkingen 2019