Bijlage bij de overeenkomst georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (bestuurder en passagier) – Praktische schikkingen 2018