23 MAART 2019. – Wetboek van vennootschappen en verenigingen